El Gremi d’Empresaris d’Hostaleria de la Comarca del Maresme està al servei dels interessos dels establiments del ram associats per assessorar, orientar i informar de tot el que afecta a la seva activitat.

 Dintre de tots aquests serveis, els més destacables són:

 

INFORMACIÓ específica per als associats mitjançant circulars i comunicats sobre tots els aspectes legals, econòmics, laborals i tot el que afecti a l’actualitat turística del sector. També disposem d’una biblioteca amb tota la normativa a tenir en compte a la nostra plana web.

 

SERVEI D’ASSESSORAMENTper als nostres associats sobre temes fiscals i laborals, així com ajuda en cas d’haver de fer qualsevol recurs o tràmit davant les administracions pertinents.

 

CONTACTE AMB ELS ORGANISMES OFICIALS ajuntaments, Turisme, Sanitat, Hisenda, Seguretat Social, Cambra de Comerç etc. per tal d’ajudar i assessorar els nostres associats en qualsevol incidència que pugui sorgir.

 

REPRESENTACIÓ DIRECTA EN LA NEGOCIACIÓ DELS CONVENIS COL-LECTIUS D’HOSTALERIAamb la presència a la taula negociadora d’un representat de la nostra zona.

 

PUBLICACIONSdistribuïdes pel Gremi durant tot l´any com la publicació de les taules salarials del conveni col.lectiu per la Indústria de l´Hostaleria de Catalunya. Altres publicacions distribuïdes des del Gremi com la guia Platja en família al Maresme-Costa de Barcelona, la revista de l´estiu de Publintur “Your holiday service guide” pels diferents municipis turístics de l´Alt Maresme.

 

BORSA DE TREBALL el gremi posa en contacte les ofertes dels nostres associats amb els possibles candidats mitjançant un procés de selecció per modalitats.

 

AFILIACIONS I REPRESENTACIONS el gremi està afiliat a la Confederació d’Hostaleria de Catalunya i a la CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), amb la qual cosa els nostres associats gaudeixen d’avantatges a nivell comarcal, autonòmic i estatal com, per exemple, descomptes en els rebuts de la SGAE i preus especials amb empreses amb què el gremi hagi arribat a un conveni de col.laboració. També tenim representació a la Confederació Empresarial d'Hostaleria i  Restauració de Catalunya (CONFECAT), al Consorci de Promoció Turística de Costa de Barcelona-Maresme i a les diferents associacions turístiques de l’Alt Maresme (ATC, Pineda Turística, Fundació Turística de Santa Susanna i Malgrat Turisme), Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona i Taula sectorial de l’Agència Catalana de Turisme.