El Consorci de Promoció Turística fa una enquesta sobre el model de turisme a la comarca

S'ha obert un procés participatiu per conèixer l’opinió del sector i de les persones residents al Maresme sobre el model de turisme que volem. Aquesta acció s’emmarca en el procés d’elaboració del Pla Estratègic de desenvolupament turístic del Maresme.

1

L'objectiu és conèixer la percepció que tenen els residents del Maresme sobre l'activitat turística i d'oci de la comarca.

Es demana que per tal de garantir la fiabilitat dels resultats, aquesta enquesta sigui contestada només per aquelles persones que visquin o resideixin al Maresme, només una vegada per persona.

 

La durada aproximada d'aquesta enquesta és de 4 minuts.
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTlPdBdmUB7hDRZ0u87NOkCQMNlCNuRp4XoYgiOlSroCtm8A/viewform

 

1

Ràdio Pineda, 07.05.2021