Nova partida extraordinària d’ajuts per pagar les taxes de residus comercials

L’Ajuntament de Calella destinarà 13.000 euros a subvencionar el pagament de la taxa de residus comercials. Es tracta d’una nova línia d’ajuts extraordinaris que s’adreça específicament als sectors de la restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats i els establiments d’oci nocturn. Són els que han estat més afectats per les restriccions sanitàries, algunes continuen en tancament forçós. Per tant, en queda exclosos els comerços, que ja s’han pogut acollir a convocatòries anteriors. Les sol·licituds es poden presentar fins el 2 de desembre del 2020, de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (dilluns a divendres de 9 a 14h) o per Internet, amb el certificat d’idCat o IdCat Mòbil.

brossa

L’import de la partida destinada a la convocatòria d’ajuts per pagar la taxa de residus comercials es prorratejarà entre el total de sol·licituds acceptades. Les empreses hauran de complir amb els següents requisits:

-Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya
-Que l’establiment o el centre de treball estigui ubicat a Calella
-Que l’activitat estigui emparada per la llicència corresponent

Aquesta nova partida de subvencions se suma als ajuts municipals de 100.000 euros euros que es van destinar als comerciants i serveis de Calella, als 50.000 euros per fer front al pagament dels lloguers i als 50.000 euros que es van destinar als establiments d’allotjament turístic.

 

Ràdio Calella, 18.11.2020

Societat