Santa Susanna accelera el projecte de turisme “smart” i sostenible

L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona treballen conjuntament una estratègia de destinació turística intel·ligent i sostenible

A grans trets, el projecte combina el respecte per al medi ambient, el que coneixem com a sostenibilitat, amb el desenvolupament tecnològic. I en aquest mateix context, aprofitar aquesta tecnologia per aconseguir disposar de més informació per posar-la al servei de la comercialització de la destinació. Per exemple, la política europea dels pròxims anys prioritza una mobilitat sostenible, que vol dir un ús de mitjans de transport que no contaminin. Santa Susanna treballa si seria factible reduir a la mínima expressió l’ús del vehicle privat (tret de l’elèctric) dins del seu casc urbà. Això significaria disposar de més carrils bici i de vehicles elèctrics, millor xarxa pública de transport, espais de vianants i, sobretot, aparcaments estratègicament situats.

Santa Susanna accelera el projecte de turisme “smart” i sostenible

I en el segon cas, l’ús de la tecnologia i el seu reaprofitament, es treballa en disposar a les platges de wi-fi gratuït que serviria per donar un servei als visitants però, alhora, saber quins són els seus gustos, què volen i, amb aquesta informació, poder-los oferir serveis.

L’estratègia de Destinació Turística Intel·ligent és una resposta de futur als temps que vindran i que estan marcats per la crisi sanitària. L’alcalde Joan Campolier assegura que “Santa Susanna no es vol deixar portar pel desànim, al contrari. És ara quan hem de dissenyar el nostre futur a 20 anys vista”. Campolier insisteix que “tenim tots els actius al nostre abast amb un entorn mediambiental que és l’enveja de molts; un sector primari actiu (pagesia, camps, conreus…); una xarxa hotelera de qualitat; un turisme familiar; unes platges de postal… Tot això –continua l’alcalde– ho hem de repensar i projectar amb la mirada posada en la Santa Susanna dels pròxims vint anys. I això passa per la combinació de tecnologia i respecte per al medi ambient”. L’alcalde Campolier ha volgut agrair al president de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació, Josep Arimany, “el suport rebut per portar a terme aquest projecte”.

Santa Susanna ja forma part de la Xarxa de Turisme Intel·ligent i participa dels principals fòrums innovadors en aquesta matèria.

Ràdio Marina, 13.05.2020

Turisme