Totes les ajudes i decisions dels ajuntaments del Maresme

Els Ajuntaments del Maresme han adoptat tot tipus de mesures extraordinàries per ajudar empreses i autònoms davant la crisi del coronavirus que ha provocat l'estat d'alarma i el confinament de la població.

La costa del Maresme

Des del Consell Comarcal del Maresme s'ha recopilat quines són les decisions preses de part de cadascun dels consistoris per aturar el cop tant social com econòmic. Aquestes són algunes de les decisions preses per cada ajuntament:

Alella

 • S’establirà la reducció de la taxa d’escombraries comercials i la taxa de terrasses  per la part proporcional als comerços que no poden obrir al públic durant l’estat d’alarma decretat pel govern de l’Estat.
 • Es prorroga el termini de pagament en voluntària de la Taxa del Mercat Ambulant 1r Trimestre fins al 20 de maig.

Argentona

 • Reducció del 50% del cànon de l'aigua a l'abril i maig i també s'atendran les petidicons d'ajornament de pagaments d'aquells usuaris que ho necessitin, sense recàrrec

Cabrera de Mar

 • L'ajornament dels impostos municipals per a empreses.
 • La suspensió de les taxes per ocupació de la via pública, de marxants i de la brossa per a empreses.

Cabrils

 • Exoneració dels lloguers dels locals comercials municipals mentre duri l’estat d’alarma.
 • Exoneració del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública per terrasses de locals de restauració.

Caldetes

 • l’Ajuntament ampliarà la bossa d'ajudes socials i farà una bonificació als bars i restaurants per l'ocupació de les terrasses pel període de temps en el que hagi estat vigent l'Estat d'alarma.

Calella

 • Suspendre tots els terminis de pagament de tributs (impostos, taxes i preus públics) així com la resta de terminis administratius amb efectes tributaris.
 • Ordenar la devolució d’ofici de totes aquelles autoliquidacions efectuades per ocupacions de la via pública i per la prestació de serveis municipals que no es puguin dur a terme o hagin estat suspeses.
 • Reduir proporcionalment als dies de tancament forçós les taxes i/o cànons concessionals que afectin a totes aquelles activitats privades o serveis municipals que en aplicació del Decret del govern espanyol  hagin de romandre tancades.
 • Agilitzar en la mesura del possible el pagament als proveïdors de l’Ajuntament per no debilitar la seva economia. 
 • Aquest paquet de mesures, per posar alguns exemples, afecta directament les taxes per l’ocupació de la via pública (taules de bars i restaurants…), la taxa d’escombraries, els abonaments de Gestvia, els preus públics de l’Escola Bressol El Carrilet, el servei de psicologia, entre altres.
 • Per últim, s’ha decidit la creació de l’Oficina d’Assessorament amb l’objectiu de resoldre tots aquells dubtes dels autònoms, pimes i treballadors i treballadores que s’hagin vist afectats per la situació. 

Dosrius

 • No es cobrarà la part proporcional de la taxa d’escombraries comercials als establiments que han hagut de tancar a conseqüència de la situació d’excepcionalitat.

Malgrat de Mar

 • Reducció proporcional als dies d'estat d'alarma de la taxa d'ocupació de la via pública amb terrasses
 • Ajornament de 90 dies en el pagament d'impostos, taxes i preus públics que tenien com a venciment el pagament del primer trimestre

Mataró

 • Es paralitzarà l’emissió de liquidacions i rebuts fins a la finalització del període d’alarma.
 • Es paralitzaran les actuacions pel cobrament dels deutes tributaris, preus públics fins la finalització període d’alarma.
 • Es concediran noves facilitats pel pagament dels deutes, com ara ajornaments i/o fraccions sense recàrrec, dintre de l’exercici 2020.
 • Es concediran exempcions pel preu públic de brossa comercial als establiments que hagin de tancar a conseqüència de la situació d’excepcionalitat, pel temps que hagin estat tancats.
 • Es concediran exempcions per a la taxa de terrasses pel temps que no s’hagi pogut instal·lar per raó de l’alarma.
 • Es concediran exempcions a les taxes d’ocupació dels mercats municipals, de marxants o fixs, pel temps que no s’hagin pogut celebrar.
 • Aquelles activitats objecte de concessió que estiguin dintre de les obligades a tancar en motiu de l’alarma, quedaran exemptes del pagament del cànon durant el temps de l’estat d’alarma. (establiments de restauració al passeig marítim, bars en poliesportius municipal etc..)

Montgat

 • No es cobraran les taxes corresponents al període d'inactivitat dels serveis: terrasses de bars i restaurants / Mercat setmanat
 • Línia especial d'ajuts al comerç local i a les persones autònomes (aquesta setmana es publicaran les bases)

Pineda de Mar

 • Suspensió de pagament de taxes de serveis tancats i compensació per aquells ja pagats. Per a persones autònomes i empreses.
 • Creació d’uns fons d’ajuda
 • Mesures de consolidació empresarial i dinamització dels sectors econòmics
 • Mesures de protecció dels llocs de treball d’empreses contractades per l’ajuntament
 • Creació oficina única

Premià de Dalt

 •  Suspensió de la taxa per la recollida de residus a aquelles activitats comercials que no poden obrir al públic proporcional al període en què no es pugui exercir l'activitat.
 • Suspensió de la taxa d'ocupació de l'espai públic de terrasses de bars i restaurants, proporcional al període en què no es pugui exercir l'activitat per l’Estat d’alarma i situació d’emergència decretats.
 • Suspensió de la taxa de parades del mercat ambulant proporcional al període en què no es pugui exercir l'activitat.

Premià de Mar

 • Ocupació de la via pública de bars i restaurants: s’ajustarà la taxa per compensar els dies sense servei.
 • S’impulsaran ajudes mitjançant subvencions per al comerç local.
 • Ajuts pel comerç En l'àmbit del comerç s'ha previst preparar una campanya de promoció del comerç local, amb accions com ara la implantació d'una plataforma de comerç electrònic i la col·laboració amb els comerços locals per tramitar vals per incentivar les compres, així com la reducció de forma proporcional al període de tancament obligat del rebut d'escombraries comercial. Finalment, s'impulsarà una campanya per demanar flexibilitat als propietaris de pisos i locals en el cobrament dels lloguers i es crearà un call center dedicat exclusivament a donar informació sobre les ajudes de l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament tant a comerços, autònoms i empreses com a  les famílies en general.

Santa Sussanna

 • Supensió de pagament de taxes: L’objectiu és reduir proporcionalment als dies de tancament forçós les taxes i/o cànons concessionals que afectin a totes aquelles activitats privades o serveis municipals que en aplicació del Decret del govern espanyol hagin de romandre tancades.
 • Deslliurar del pagament de taxes, canons i preus públics a aquells serveis que la crisi sanitària provocada per COVID-19 ha deixat sense efectes.

Sant Pol de Mar

 • Des de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar s'està estudiant quines mesures econòmiques poden prendre per ajudar a reduir l'impacte econòmic que estan patint els serveis, establiments i comerços santpolencs pel cessament de les seves activitats derivat de l'Estat d'Alarma sobrevingut per la crisi sanitària del COVID19.

Tiana

 • Suspensió del pagament de lloguer dels locals comercials del Passatge Moragues, així com del cànon que han d'abonar els concessionaris dels serveis de bar i bar/restaurant que es presten en edificis de propietat municipal mentre estiguin vigents les disposicions i mesures de contenció adoptades per fer front a la prevenció i contenció del coronavirus.
 • Taxa d’Escombraries: No domiciliat: del 4 maig al 6 de juliol.  El nou fraccionament serà per al 1 de juny i 1 de setembre. I seguirem estudiant altres mesures que puguin alleugerir l’economia de famílies, comerços i empreses els propers mesos.
 • Taxa de Residus Comercial: La taxa corresponent al temps que han estat tancats els establiments no es cobrarà.

Vilassar de Dalt

 • No es cobraran els rebuts de lloguer als establiments comercials tancats per motiu de l'alerta sanitària.
 • Suspensió temporal de les quotes de serveis municipals no prestats (Escola bressol, serveis esportius, piscina, ocupacions vía pública, mercat setmanal, casal gent gran, casal de dia i centre obert, etc.).

Vilassar de Mar

 • Llicències de terrasses: Els titulars de les llicències d’ocupació de via pública –terrasses– no hauran de pagar aquesta taxa mentre duri la situació d’emergència i, per tant, des del passat dissabte que no se’ls cobrarà.
 • Taxa de recollida de la brossa comercial:  Els titulars d’establiments que tinguin l’activitat tancada per imperatiu legal no hauran de pagar la taxa de recollida de brossa comercial.
 • Taxa dels mercats de marxants: L’Ajuntament de Vilassar de Mar tampoc cobrarà la taxa als marxants dels mercats ambulants i brocanters que hagin vist suspesa l’activitat paradista.

Diari Digital Capgròs, 30.03.2020