La xarxa d’itineraris marins Vies Braves genera un impacte econòmic de 2,7 MEUR

Entre els municipis que tenen vies Braves hi ha: Tossa de Mar, Lloret de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar i Calella

Segons l’informe realitzat per BiM Consultors, a partir de 488 enquestes fetes a usuaris del projecte, Vies Braves ha generat un impacte econòmic al territori de 2,7 milions d’euros (MEUR) i ha permès crear 43,71 llocs de treball (per any). Pel que fa a la despesa econòmica de les persones usuàries de Vies Braves, els sectors allotjament i restauració en són els més beneficiats.

 

La xarxa d’itineraris marins Vies Braves genera un impacte econòmic de 2,7 MEUR

L’estudi també defineix el perfil dels seus usuaris: un 56% són homes i un 44% són dones; la franja d’edat predominant és la de 46-65 anys i el nivell d’estudis és elevat. Un 44% viatja en família i un 30% ho fa en parella. La procedència és majoritàriament de la zona de Barcelona i rodalies en un 60% dels casos, seguida de Girona amb un 30%. La diversitat dels perfils és molt àmplia: des d’usuaris que utilitzen les Vies Braves per a la pràctica esportiva, a usuaris que les utilitzen com a espai d’oci.

L’estudi també revela que Vies Braves es considera un element determinant a l’hora d’escollir la destinació, segons un 41% dels usuaris enquestats. En aquest sentit, es generen pernoctacions en un 45% dels casos, i per tant, el perfil turístic no és només és excursionista. En el mateix informe, es destaca que el percentatge de repetició de destinació és del 95,5%.

Més de 25 km de costa

Vies Braves ha protegit aquest any 25,7 km de litoral amb l’abalisament dels trams de costa que configuren els itineraris marins. Segons els impulsors, l’abalisament permet reduir els impactes mediambientals negatius durant els mesos de més pressió turística. Al llarg del 2019, Vies Braves ha participat en 15 neteges de fons marí i neteges de platges dins els perímetres dels itineraris marins (quatre de les quals s’han organitzat en el marc dels Camps de Treball 2018) que han permès extreure 688 kg de residus.

Pel que fa a l’impacte en la vida saludable dels ciutadans, el 37% dels enquestats afirmen que s’han animat a participar en alguna activitat Vies Braves per primera vegada, de manera que el projecte s’ha convertit en una plataforma d’iniciació a les aigües obertes.

Ràdio Marina, 27.11.2019

Turisme