El Govern aprova el nou Pla Estratègic de Turisme

El Pla Estratègic vol situar Catalunya com una de les millors destinacions de la Mediterrània, per tal que l’any 2022 s’assoleixin els objectius d’incrementar la despesa diària per turista; arribar al 37% de turistes que ens visiten fora de temporada alta; incrementar fins al 10% els turistes allotjats fora del litoral; i créixer intel·ligentment fins a arribar als 21 milions de turistes internacionals.

 

 El Govern aprova el nou Pla Estratègic de Turisme

 

Aquest Pla estructura en set eixos vertebradors les accions que s’han de dur a terme: oferir una experiència turística excepcional; conquerir i retenir els clients; atreure inversions; fer un turisme intel·ligent; millorar les condicions competitives; millorar la gestió turística del territori; replantejar la gestió, l’organització i la governança.

 

El Pla Estratègic vol situar Catalunya com una de les millors destinacions de la Mediterrània i assolir els següents objectius l’any 2022

1.Incrementar la despesa diària per turista.

  1. Arribar al 37% de turistes que ens visiten els mesos de març, abril, maig i octubre.
  1. Incrementar fins al 10% els turistes allotjats en les destinacions d’interior.
  2. Gestionar de manera intel·ligent el creixement fins a arribar als 21 milions de turistes internacionals.

 

Per aconseguir aquests objectius, el PETC estableix set eixos vertebradors de les accions que s’han de dur a terme, que són:

  1. Oferir una experiència turística excepcional: Disposar d’un ampli menú d’experiències amb personalitat pròpia i una bona qualitat de tots els serveis associats.

 

  1. Conquerir i retenir els clients adequats: Millorar el màrqueting turístic per tal d’optimitzar al màxim les accions realitzades.

 

  1. Atreure les inversions necessàries: mobilitzar els capitals privats per desenvolupar nous productes i serveis turístics i millorar els existents.

 

  1. Fer un turisme intel·ligent: Implementar les millors pràctiques de responsabilitat social i mediambiental per assegurar que el creixement del turisme és compatible amb la preservació de la qualitat de vida dels habitants i la capacitat futura de continuar creant valor.

 

  1. Millorar les condicions competitives de la destinació: Assegurar bones condicions per a les empreses, infraestructures dignes, condicions positives per a la demanda i afavorir l’accés de la indústria turística a la tecnologia i el coneixement.

 

  1. Millorar la gestió turística del territori i el seu desenvolupament: Impulsar una planificació turística que ajudi a la redistribució dels fluxos turístics per tot el territori més enllà de Barcelona i el litoral.

 

  1. Replantejar l’organització, la gestió i la governança: Desenvolupar un nou sistema de governança per gestionar les problemàtiques sectorials en cooperació amb els actors clau de la indústria.

 

Aquests eixos vertebradors es desenvolupen mitjançant 29 iniciatives, de les quals en destaquem una per cada eix:

Eix 1: Executar un programa per a l’eliminació de la pol·lució visual.

Eix 2: Activar el programa de fidelització de clients.

Eix 3: Activar un programa de captació d’inversions turístiques.

Eix 4: Implementar un programa de reducció de la petjada ecològica.

Eix 5: Activar un programa d’innovació i tecnologia.

Eix 6: Elaborar el Pla Territorial Sectorial de Turisme.

Eix 7: Implantar un nou sistema de governança.

 

El Pla Estratègic s’ha elaborat amb la col·laboració de representants del sector turístic català, que hi han participat al llarg de tot el procés.

Ràdio Marina

Turisme, 30.01.2019