El Maresme va ser una de les principals destinacions turístiques del 2017

Segons una enquesta feta a turistes hostejats al Maresme, el perfil demogràfic va dibuixar una mitjana de 46,64 anys, dels quals un 31,50% eren espanyols i la resta estrangers. Dels turistes nacionals, un 6,03% residia aleshores a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mentre que el 10,80% venia d’altres punts de Catalunya.

oficina turisme pineda de mar

Els enquestats van passar una mitjana de 7 nits a la comarca: el 71,57% dels turistes es van allotjar en hotels i un 22,07% en càmpings. La motivació principal del viatge és l’oci, amb un 85,08%. El 57,38% dels turistes visitaven el Maresme per primera vegada, i un 48,5% ho va fer en parella.

Pel que fa a la informació i planificació del viatge consultada per part dels enquestats, cal destacar que un 63,18% va afirmar haver-se informat a través d’internet. Dels webs consultats a internet, 72,56% ho feia en webs especialitzades de viatges (del qual el 42,50% ho va fer a través de B the travel brand). Cada turista enquestat es va gastar, de mitjana, 411,6 € durant la seva estada (146,2 € en transport i 260,3 € en allotjament). De les activitats més freqüents, destaquen sobretot el descans, la platja, l’oci nocturn i les compres. Finalment, el nivell de satisfacció dels turistes posaven en alça el caràcter de la gent local, la seguretat i la qualitat dels allotjaments i de la informació turística. 

Ràdio Pineda
Economia, 04.06.2018