Les pernoctacions hoteleres tanquen el 2017 amb un creixement del 2,7%, tot i un quart trimestre de descensos

Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) indiquen que en el 2017 a Catalunya es van registrar 57.0062.886 pernoctacions, cosa que va suposar 1.512.265 nits contractades més que en el 2016, el 2,72%.

Les pernoctacions hoteleres tanquen el 2017 amb un creixement del 2,7%, tot i un quart trimestre de descensos

Els residents espanyols van contractar en el 2017 un total de 16.496.769 nits, 132.426 menys que en el 2016, el 0,80% menys.

Els turistes estrangers, van contractar en el 2017 a Catalunya un total de 40.566.116 nits, 1.644.690 pernoctacions més que en el 2016, el 4,23% més.

En relació amb el nombre de clients que van passar per la recepció d’un hotel a Catalunya, l’INE assegura que la suma total d’usuaris en el 2017 va ser de 19.748.837 clients, 654.457 clients més que el 2016, el 3,43% més.

Els clients espanyols que van entrar en hotels catalans el 2017 van sumar 7.455.160 persones, el 0,21% més que el 2016. Els usuaris estrangers que van passar per la recepció d’hotels a Catalunya el 2017 es va situar en 12.293.677 persones, 638.466 clients més que el 2016, el 5,48% més.

Al desembre del 2017 també ha estat el tercer mes en negatiu per part dels hotels de Catalunya. El nombre de viatgers al desembre es va situar en 968.581 persones, amb una caiguda del 4,23% en relació amb el desembre de l’any passat.

Els viatgers espanyols van sumar 466.422 persones, el -2,03% menys, i els clients estrangers van sumar 502.159 persones, el 6,19% menys.

En relació amb les pernoctacions del mes de desembre, la xifra total es va situar en 2.064.713 nits contractades, el 10,71% menys que al desembre del 2016.

Els residents espanyols van reduir el nombre de nits contractades al desembre en un 4,82% mentre que els estrangers van contractar un 14,47% menys de nits.

RÀDIO MARINA

TURISME, 26.01.2018