ASSEMBLEA GENERAL

El passat 21 de juny es va celebrar en el Gremi a les 16.00h l'Assemblea General, amb la següent ORDRE DEL DIA:

 

1.    Benvinguda del President  i membres de Junta a tots els agremiats/des.

2.    Lectura i aprovació de l’acta anterior.

3.    Aprovació de comptes de l’exercici  2016/ 2017.

4.    Presentació de la nova web del Gremi.

5.    Pla de Formació 2017. Noves propostes formatives pel període 2017/2018.

6.    Acord de col.laboració amb l’Escola Universitaria d’Hotelería i Turisme de Sant Pol de Mar (EUHT).

7.    Acord de col.laboració amb l’Institut per el Desenvolupament de la Formació i Ocupació ( IDFO).

8.    Consorci de Promoció Turística del Maresme. Programa de promoció “Platja en familia al Maresme”.

9.    Col.laboració amb l’Agència Catalana de Turisme i amb la Gerència de la Diputació de Barcelona.

10.  Estat actual de les negociacions del conveni d’hostalería de Catalunya.

11.  Resolució del Tribunal Suprem per la NO obligatorietat de portar un registre de la jornada laboral.

12.  Propietat intelectual.

13.  Celebració del 40è aniversari del Gremi.

14.  Assumptes sobrevinguts.

Salutacions cordials,

Jordi Noguera

President